NOKOBIT2019

Narvik 23.11.2019

NOKOBIT 2019 arrangeres i Narvik fra 23. til 26. november 2019.


NOKOBIT er en veletablert nasjonal konferanse om informasjonsvitenskap / informasjonssystemer, og omhandler problemstillinger knyttet til utvikling, implementering og bruk av IKT i organisasjoner, samt sosiale problemer relatert til IKT. Konferansen tilbyr en felles arena for forskere og utøvere som er interessert i å utvikle kunnskap på området.

Det vil som vanlig være lokalisert sammen med Norsk Informatikkkonferanse (NIK) og Norsk Informasjonssikkerhetskonferanse (NISK), sammen med sporet av utdanning og didaktikk i IT-fag (UDIT).

Er du interessert i å delta i årets konferanse?

Klikk her eller på skjemaet under for å gå til påmelding

Bidragslysning (Call for Papers)


Bidrag til konferansen kan skrives på norsk eller engelsk. Alle bidrag må være originale og ikke publisert eller under samtidig review noe annet sted. Maksimal lengde på artikkel er 14 sider. I tillegg til å sende inn et vanlig bidrag inviterer vi også forslag til paneldebatter. Slike forslag bør inneholde et sammendrag av hva som skal diskuteres og hvem som skal sitte i panelet - og disse bør være forespurt av forslagsstilleren selv og ha takket ja.

Info om Call for Papers

Speakers @ Nokobit


Liste over inviterte foredrag:

Programmet for NOKOBIT 2019

Dag 1

Conference day @ .... Narvik

Time - Room Number Speaker
09:00 - 10:00 Intro - -
10:00 - 11:00 NOKOBIT 2019 Opening - Welcome talk by conference chairs. Nordlys 1 Bill Gates
11:00 - 11:50 Coffee Break - -
11:30 - 12:00 Sensor, Web and Mobile Aurora Jan Skoog
11:30 - 12:00 EKSAMEN :o 5-116 GROUP 8
11:30 - 12:00 EKSAMEN 5-116 GRUPPE 8
12:00 - 13:00 SINTED ICT, Secure System Development. Nordlys 1 Martin Jaatun

Dag 2

Conference day @ .... Narvik

Time - Room Number Speaker
09:00 - 10:30 Lighter Approaches to Heavy issues Nordlys 1 Silje Moe
10:00 - 11:00 NOKOBIT keynote - IncludeOS: from academic prototype to business critical application platform Naustet Alfred Bratterud
11:30 - 12:00 SINTED ICT, Secure System Development Aurora Jan Skoog

Dag 3

Conference day @ .... Narvik

Time - Room Number Speaker
08:00 - 10:00 Kaffepause 5-116 SNDRE SNDRESON