Historie og bakgrunn - NOKOBIT


Med blikket rettet mot den internasjonale arena diskuterte tidlig på 90-tallet Gunnar Christensen, Tor J. Larsen og Bjørn Otto Elvenes behovet for et norsk "vannhull" som suplement til velkjente faglige tiltak som ICIS, ECIS, IRMA eller IFIP. Den bakenforliggende interesse ligger, selvfølgelig, i begrepet "mening". Vi kan erkjenne at verden i økende grad blir influert av eller et resultat av (informasjons)teknologiutvikling. Vi bygde på den enkle erkjennelse at IT i seg selv ikke forstår noe - mening er en genuin menneskelig egenskap. Derfor er vårt fokus på meningsdanning, meningsinnhold og konsekvenser av at mennesker har en mening.

Vi legger særlig vekt på fire praktiske temaer:

Konferansen har fra første dag benyttet seg av "review process" og akseptert artikler, arbeidsseminarer eller annet som er av interesse. Konferansen gir rom for presentasjon, dedikerte kommentarer (discussant) og diskusjon. Siden vi også har praktisk sans (av og til?) antok vi at vår intensjon best kunne ivaretas gjennom en årlig konferanse. Vi etablerte samarbeide mellom BI, Høyskolen i Agder, Høyskolen i Bodø, NHH og NTNU for å sikre gjennomføring av en årlig konferanse på 1 1/2 dags varighet, men noe godt attåt - som stort sett har ført til at konferansen starter med en føraktivitet på 1/2 dag, etterfulgt av selve konferansen. Konferansen ble arrangert første gang i juni 1993 og gikk til og med 1998 på rundgang blant samarbeidsinstitusjonene.Imidlertid er antallet konferanser på den internasjonale arena økende. Juni har blitt en svært så populær måned for slik faglig aktivitet. Gunnar E. Christensen gjorde tapre forsøk på å arrangere NOKOBIT i Bergen i juni 1999. Men akk, Bergen fikk for få bidrag.