Nokobit:

Norsk Konferanse for Organisasjoners Bruk av Informasjonsteknologi

Hva er Nokobit?

Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi (NOKOBIT) er en veletablert nasjonal konferanse innen informasjonsvitenskap og informasjonssystemer som tar opp aktuelle temaer knyttet til utvikling, implementering og bruk av IKT i organisasjoner, samt samfunnsmessige problemstillinger ved IKT. Konferansen er en felles arena for forskere og praktikere interessert i å utvikle kunnskap innen fagfeltet.

Hvem står bak Nokobit?

Sindre Guttorm

Styreleder

NTNU

guttorm.sindre@ntnu.no

+47 735 94 479
+47 944 30 245


Anh Nguyen Duc

Styremedlem

Universitetet i Sør-Øst Norge

Anh.Nguyen.duc@usn.no

+47 359 52 770
+47 483 48 496


Jens Johan Kaasbøll

Styremedlem

Universitetet i Oslo

jensj@ifi.uio.no

+47-22852429


Bjørn Erik Munkvold

Styremedlem

Universitetet i Agder

bjorn.e.munkvold@uia.no

+47 381 41 772
+47 481 25 922


Andreas Lothe Opdahl

Styremedlem

Universitetet i Bergen

Andreas.Opdahl@uib.no

+47 55 58 41 40
+47 976 75 264


Grete Netteland

Styremedlem

Høgskulen i Sogn og Fjordane

Grete.Netteland@hvl.no

+47 57 67 63 32
+47 416 92 891


Anniken Karlsen

Styremedlem

Høgskolen i Ålesund

Anniken.t.karlsen@ntnu.no

+47 701 61 335
+47 907 41 704


Jørgen Fog

Sekretær og Kasserer

Departementenes Servicesenter